LABORATOŘ MECHANIKY ZEMIN A HORNIN

Laboratoř mechaniky zemin a hornin společnosti GEODRILL s.r.o. je akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Cílem laboratoře je poskytnout vysokou kvalitu prováděných zkoušek. Pracovníci laboratoře úzce spolupracují s úsekem inženýrské geologie, kde jsou výsledky odborně vyhodnocovány a interpretovány dle platných technických norem. Používáme měřidla a zařízení, která jsou pravidelně kalibrována akreditovanými institucemi.

Prováděné zkoušky:
 • stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1
 • stanovení zdánlivé hustoty pevných částic dle ČSN EN ISO 17892-3
 • stanovení zrnitosti dle ČSN EN ISO 17892-4
 • stanovení konzistenčních mezí dle ČSN EN ISO/TS 17892-12
 • stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN ISO 17892-2
 • stanovení stlačitelnosti zemin v edometru dle ČSN CEN ISO/TS 17892-5
 • stanovení bobtnacího tlaku dle ČSN CEN ISO/TS 17892-5
 • krabicová smyková zkouška dle ČSN CEN ISO/TS 17892-10
 • stanovení propustnosti jemnozrnných zemin při konstantním a proměnném spádu ČSN CEN ISO/TS 17892-11
 • stanovení bobtnavosti zemin
 • stanovení prosedavosti zemin
 • stanovení tvrdosti betonu a hornin odrazovým tvrdoměrem (Schmidt - typ N)
Copyright © 2008–2017 GEODRILL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Webdesign: Jan Stejskal a Šárka Fialová