GEODRILL

Zahraniční aktivity

V návaznosti na kontakty získané v minulosti za dobu působení jednotlivých zaměstnanců v  oblasti archeologických, geologických a stavebních oborů vyvíjela firma během doby svého působení také četné aktivity zahraniční, ať již pracovní či osvětové.

 • Služební cesta do Chile uskutečněná v měsících červenci a srpnu roku 2021 za účelem návštěvy společností působících v těžebním průmyslu a vyhodnocení možností vzájemné obchodní spolupráce.
 • vzájemná vědecko-odborná spolupráce s UNIVERZITOU SALZBURG včetně výměnného pobytu pracovníků i studentů na základě dlouhodobé spolupráce (červenec 2013)
 • kurzy geofyzikálních měření pro zahraniční studenty
 • od roku 2010 spolufinancujeme vydávání nově vzniklého odborného časopisu Interdisciplinaria Archeologica – Natural Sciences of Archeology, do ktrerého rovněž přispíváme odbornými články

Archeologické

 • studijní pobyt v Budapešti (MTA Centre for Energy Research, Eötvös Loránd University) – aplikace nedestruktivních metod v archeologii (2012, 2013)
 • Slovensko – Nitra, Spišská Nová Ves – geofyzikální měření (2004)
 • Švédsko – Uppsala, Vuollerim – geofyzikální měření (2003)
 • Egypt – Káhira – Abú Sír – geofyzikální měření (2002)
 • Rakousko – Mariazell – archeologické práce (1999)
 • SRN – Treuchtlingen – geofyzikální měření (1997)
 • Rakousko – Hallstatt – archeologické práce (1997)
 • Rakousko – Thaya – geofyzikální měření (1996)
 • Rakousko – Krems – účast a prezentace na semináři „Geofyzikální metody v archeologii“ (1994)
 • Rakousko – Graz – Nording – geofyzikální měření (1993)

Geofyzikální

 • Polsko, Maďarsko – průzkumné a supervizní práce na 3D seismických měřeních (2006, 2007)
 • Norsko – Bergen, Kristiansund – průzkumné práce na naftu, pobřeží Norského moře (2005)
 • Francie – Pau – zpracování 3D seismického měření (2002, 2003)
 • Rakousko – Salzburg – geofyzikální měření pro stavbu dálnice (2002)
 • Rakousko – Salzburg – pořádání kurzů geofyzikálních aparatur a geofyzikálního měření pro studenty geologie UNIVERZITY SALZBURG (2001-2007)
 • SAE – Dubai – prezentace 3D seismických metod (2000)
 • Rakousko – Linz – prezentace geofyzikálních prací pro hydrogeologické účely (2000)
 • Maďarsko – Budapešť, Slovensko – Michalovce – petrofyzikální vlastnosti hornin z naftových vrtů (1996)
 • Omán – Muscat – spolupráce na 3D seismickém zpracování (1996, 1997)
 • Švédsko – Mala – instruktážní georadarové měření (1995)
 • Francie – Paříž – studijní pobyt zaměřený na zpracování GF dat na CGG Massy (1994, 1995)

Inženýrskogeologické a hydrogeologické

 • SRN – Q-CELLS INTERNATIONAL GMBH – inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu fotovoltaické elektrárny (2010)
 • SRN – MEDAC mbH – ekologický audit (2010)
 • Slovensko – severovýchodní Karpaty – pyrotechnický průzkum v místě bojů z konce II.světové války (2008)
 • Chorvatsko – Rijeka – průzkum pro průmyslový komplex (2007, 2008)
 • Korsika – geologická expedice (2003)
 • Švýcarsko – Luzern, Basilej – práce ve spolupráci s Univerzitou Technik a Architektur (2003)
 • Slovensko – Banská Štiavnica a okolí – průzkum termálních zdrojů (1999)
 • Rakousko – Graz – spoluúčast na hydrogeologickém průzkumu pro lokalizaci vodního zdroje (1998)