GEODRILL

Technické vybavení

Terénní vybavení:

 • vrtná stavební hydraulická souprava na podvozku FORD RANGER 4×4 Multidrill Hyndaga (FRASTE s.p.a., Itálie)
 • vrtná stavební hydraulická souprava na podvozku Mazda BT-50 Multidrill Hyndaga (FRASTE s.p.a., Itálie)
 • mechanická souprava pro dynamickou penetraci MDP 30, 50, 63,5 kg (Teco Trade s.r.o., ČR)
 • elektrocentrála BOSCH a souprava k čerpacím zkouškám a vzorkování z hloubky až 65 m (GRUNDFOS)
 • diamantový jádrovací systém HILTI DD 250E pro odběry vzorků betonu
 • souprava pro dynamické vzorkování podzemní vody (GIGANT)
 • přístroj pro měření elektrochemických parametrů vody (pH, konduktivita, teplota, salinita, RL, LDO) HACH HQ40d se sondami InteliCAL
 • totální stanice Leica TC-407
 • stanice GPS-60 EU (Garmin)
 • geodetické buzoly (Suunto, Finsko)
 • tužkový kapesní penetrometr (Geospol, ČR)
 • vzorkovače pro statický odběr podzemní a povrchové vody
 • elektrokontaktní hladinoměry G-10, G-20, G-100 (NPK Europe)
 • vzorkovací souprava GEO DUPLO PLUS (COMET-PUMPEN Systemtechnik GmbH&Co.KG)
 • měřič magnetické susceptibility KLF-4 (AGICO, ČR)
 • kapametr KT-6 (SATISGEO, ČR)
 • pH-metr PH-5011A s automatickou teplotní kompenzací (FK Technics, ČR)

Geofyzikální přístroje:

 • atomový draslíkový magnetometr GSMP-30 (GEM Systems, Kanada)
 • atomový cesiový magnetometr G-858 (Geometrics, Kanada)
 • protonové digitální magnetometry s bodovým i kontinuálním měřením:
  • GSM-19 Walkgrad s VLF senzorem (GEM Systems, Kanada)
  • GEM Overhauser (GEM Systems, Kanada)
 • georadarové systémy RAMAC (GeoScience Mala, Švédsko)
 • aparatura na měření velmi dlouhých vln VDV-1 (Geofyzika, ČR)
 • digitální konduktometr CMD-4 (GF Instruments, Brno)
 • digitální multifrekvenční konduktometr GEM-2k (Geophex, USA)
 • automatický geoelektricky systém ARES II/1 (GF Instruments, Brno)
 • analogové geoelektrické aparatury GESKA-II a GEVY-1000 (Geofyzika, ČR)
 • digitální geoelektrická aparatura SAS-1000 (ABEM, Švédsko)
 • multielektrodová elektrická tomografie ARS 200E Automatic Rezistivity System (GF Instruments, Brno)
 • seismická aparatura SYSMATRACK-24 (MAE s.r.l., Itálie)
 • seismická aparatura MINILOC (ABEM, Švédsko)
 • kriminalistický metalodetektor DISCOVERER (Geofyzika, ČR)
 • pyrotechnické metalodetektory 3900/D-Pro-Plus a XL6000-Pro (WHITE´S, Skotsko)
 • radiometr RBGT-62