Informace o společnosti – GEODRILL s. r. o.

Provádíme vrtný, sondážní, geofyzikální a pyrotechnický průzkum pro stanovení fyzikálních, indexových a mechanických vlastností zemin a hornin, mapování geologických a hydrogeologických struktur.

Zpracováváme podklady pro zakládání staveb (liniové i plošné stavby, rodinné domy) a jejich sanaci, pro zakládání a sanaci skládek odpadů a obecně jakoukoliv inženýrskou geologii, geotechniku, hydrogeologii a další geologické a hraniční obory. Disponujeme laboratoří mechaniky zemin a hornin, která je akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Tyto práce provádíme v ČR i v zahraničí a naše cenová politika umožňuje jejich dostupnost maloodběratelům i velkoodběratelům.

Copyright © 2008–2018 GEODRILL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Webdesign: Jan Stejskal a Šárka Fialová