GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM

Využití geofyzikálních metod je dnes součástí komplexních průzkumů ve stavebnictví, inženýrské geologii, hydrogeologii, archeologii a pyrotechnice.

Geofyzikální průzkum aplikujeme v rozsáhlém spektru při realizaci a projektování inženýrských (pozemních i podzemních) staveb velkého rozsahu (dálnice, průmyslové komplexy), ale také při konkrétních stavbách (bytová výstavba, obchodní centra, zdroje vody, likvidace starých zátěží, průzkum podzemí, monitoring skládek a další).

Zajišťujeme projektovou přípravu, provedení, zpracování a interpretaci pro následující metody:
  • vertikální elektrické sondování (VES), elektrické profilování (EP), dipólové elektromagnetické profilování (DEMP) a multifrekvenční profilování (MFP), metoda velmi dlouhých vln (VDV)
  • georadarové měření
  • multielektrodové uspořádání (MEU, v cizí literatuře ERT)
  • seismické reflexní a refrakční měření (MRS)
  • atomovou a protonovou magnetometrii
  • metalodetekční metody průzkumu
Dále zabezpečujeme konzultace, poradenství, lektorskou a supervizní činnost, odborné kurzy.

Ukázka výstupů

Magnetometrie - interpretace příkopového ohrazení Kyjov


Georadar - indikace dutin (Želivský klášter)


Geologicko-geofyzikální řez profil 2 ves


Mapa izolinií hloubek skalního podloží

Copyright © 2008–2018 GEODRILL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Webdesign: Jan Stejskal a Šárka Fialová