HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologie se ve své původní podobě zabývala především zjišťováním původu, výskytu a pohybu vody v horninovém prostředí. V současnosti se více posouvá do environmentální oblasti, kde řeší hlavně problematiku spojenou s kontaminací vod.

V oblasti hydrogeologie zajišťujeme:
  • hydrogeologické průzkumy s cílem vyhodnotit geologické a hydrogeologické poměry zájmového území
  • vyhledávání a realizaci zdrojů podzemních vod (studny pro hromadné i individuální zásobování)
  • hydrogeologické posudky
  • hydrogeologické mapování
  • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro vydání vodoprávního a stavebního povolení
  • monitoring kvality a ověřování kontaminace podzemních a povrchových vod
  • realizaci a vyhodnocení hydrodynamických zkoušek (čerpací a stoupací zkoušky)
  • odběr vzorků podzemní a povrchové vody pro laboratorní rozbory
Copyright © 2008–2018 GEODRILL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Webdesign: Jan Stejskal a Šárka Fialová