INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Inženýrská geologie je multidisciplinární věda, která zasahuje především do geologie, stavebnictví a ochrany životního prostředí. Vychází z klasické geologie, která zkoumá složení hornin, jejich stáří a způsob vzniku a kombinuje tyto poznatky se zkoumáním mechanických (technických) vlastností zemin (pevnost, stlačitelnost, propustnost apod.). V současné době je inženýrsko-geologický průzkum nezbytnou součástí přípravy projektů liniových a plošných staveb i rodinných domů.

V oblasti inženýrské geologie nabízíme:
  • inženýrsko-geologické průzkumy pro zjištění základových poměrů při zakládání staveb velkého i malého rozsahu
  • návrhy řešení na zlepšení základových poměrů pro realizaci staveb
  • geomonitoring a georadarová měření staveb z hlediska stability území
  • inženýrsko-geologické průzkumy v územním plánování (vyhledávání sesuvných oblastí apod.)
  • inženýrsko-geologické průzkumy pro environmentální využití (vyhledávání vhodných území pro realizaci skládek odpadu apod.)
  • geotechnickou konzultační činnost
  • geotechnické výpočty a projekce zakládání staveb
  • laboratorní zkoušky zemin (viz. laboratorní práce)
Copyright © 2008–2018 GEODRILL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Webdesign: Jan Stejskal a Šárka Fialová