O SPOLEČNOSTI

Historie

Společnost GEODRILL s.r.o. vznikla v roce 1993 ze střediska orientovaného na vrtné, inženýrsko-geologické a hydrogeologické práce podniku Geofyzika a.s. Brno. Tato činnost také v prvních letech fungování společnosti převažovala. Od roku 1994 začala firma provádět i průzkum geofyzikální, jehož provádění bylo po následující desetiletí dominantní. V současné době jsou všechna uváděná odvětví, kterými se společnost zabývá, v rovnováze. Počet zaměstnanců vzrostl z původních pěti na stávajících 30. Roční finanční obrat prováděných prací se celkově pohyboval v posledních 10ti letech v intervalu mezi 50-100 miliony korun.

Copyright © 2008–2018 GEODRILL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Webdesign: Jan Stejskal a Šárka Fialová