OSTATNÍ

 • poradenská a konzultační činnost
 • přednášky a metodické kurzy
 • každoroční přednáška o geofyzikálních metodách pro studenty VUT v Brně
 • vědecká a publikační činnost
 • sponzoring akce "Dům přírody" v Moravském krasu
 • odborný příspěvek na konferenci „Zakládání staveb Brno 2010 - interakce geotechnických konstrukcí s prostředím“
 • od roku 2010 spolufinancujeme vydávání nově vzniklého odborného časopisu Interdisciplinaria Archeologica - Natural Sciences of Archeology, do ktrerého rovněž přispíváme odbornými články
 • realizace geofyzikálních výzkumů širšího okolí hradu Veveří v souvislosti s probíhající archeologickou výstavou o minulosti hradu (2011)
 • společnost GEODRILL získala jako spolupříjemce dotaci v programu Technologické agentury ČR „Výzkum vlastností diatomitových jílů a metod zlepšování jejich struktury“ (2012-2015)
 • odborný příspěvek v mezinárodním recenzovaném časopise Acta Geologica Slovaca vydávaný Univerzitou Komenského v Bratislavě (2013)
 • stáž pro studenty v rámci projektu ESF OP VpK „OKTAEDR - partnerství a sítě stavebnictví“ (2013)

Copyright © 2008–2018 GEODRILL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Webdesign: Jan Stejskal a Šárka Fialová